top of page

Adem TÜRKOL 

Üretim Müdürü, SERANİT GRANİT SERAMİK 

PROBLEMLERİMİZİ KEŞFETMEK VE PROBLEM ÇÖZÜMÜNDE GELİŞMEK

SERANİT GRANİT SERAMİK A.Ş. tarihsel gelişimi sürecinde ‘Problem yoksa gelişim de yoktur’ kavramını ilke edinerek çalışmalarına devam etmiş ve 2020 yılında yolu ‘Yalın Üretim Sistemi’ ile kesişmiştir. Şirketimiz Yalın Üretim Tekniklerini özümseyerek hedefine ulaşmak için karşılaştığı problemleri tanımlamayı, bu problemleri çözebilmeyi teşvik eden sistemler geliştirmekte ve böylece gelişimsel sürekliliğini sağlamaya çalışmaktadır. 

Çalışanların Yalın Üretim Tekniklerini özümsemesi, problem çözmeye ve sürekli gelişime istekli hale gelmesi için kurumumuzda eğitim programları, atölyeler ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Bu sayede, çalışanlar daha etkin ve verimli bir şekilde sorunlara yaklaşırken, işletmede sürekli iyileştirme sürecine katkıda bulunmaktadır. İyi fikirlerin sadece liderlerden değil, her seviyedeki çalışandan çıkabileceği felsefesini kurum kültürü haline getirmeyi hedefleyen kurumumuz karşılaştığı büyük ve karmaşık problemleri, daha küçük alt problemlere adresleme yaparak çözülebilir hale geleceğinin bilincine ‘Yalın Üretim Sistemi’ ile varmıştır. Bu sayede şirketimiz karşılaştığı güncel problemleri hızlıca irdeleyip çözümleyebilme kabiliyetine kavuşmuştur. Şirketimiz her seviyedeki çalışanın etkin katılımı ve çalışanların yeteneklerini kullanma gibi değerleri ön planda tutarak her türlü israfı azaltmaya, verimliliği ve kaliteyi artırmaya katkı sunan müşteri odaklı çalışmalarına devam etmektedir.

1980 Bilecik doğumludur. Yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümde tamamlamıştır.

2005 yılında Seranit Granit Seramik A.Ş.’de Ar-Ge Mühendisi olarak iş hayatına başlamış, sonra sırasıyla Ar-Ge Şefi, Ar-Ge ve Tasarım Müdürü olarak görev yapmıştır. 2019 yılından itibaren Üretim Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

bottom of page