" /> Can YÜKSELEN – Yalın Zirve 2019

Can YÜKSELEN

Danışman & Eğitmen
YALIN ENSTİTÜ

2 Aralık, Pazartesi, Paralel Oturum C, 11.00-12.30

Uygulamalı Eğitim – KİŞİSEL HOSHIN KANRI

Şirketlerin, Yalın Dönüşümlerinde kilit rol oynayan, stratejik planlarıyla uyumlu yol haritalarını belirlemek için kullandıkları Hoshin Kanri’yi (Politikaların Yayılımı) hayatınızın yönünü belirlemek için kullanmak ister miydiniz?

Bu workshop’ta Hoshin Kanri’nin temel öğelerini öğrenmenin yanında gelecek planlarınızı şekillendirmede ve hayatınızı kontrol etmede Hoshin Kanri’yi nasıl kullanacağınızı deneyimleyeceksiniz. Kendi Hoshin Dokümanınızı hazırlayarak ömürlük planlarınızı kişisel aktivitelerinizle uyumlandırırken, kritik başarı faktörlerini belirlemedeki inceliklerin de farkına varacaksınız.

Geriye kalan hayatınızı yönlendirmek için ilginç bir deneyim sunacak olan bu workshop sayesinde, Hoshin Dokümanını iş hayatınıza ve şirketinizin dönüşümüne uyarlamak konusunda fikir sahibi olacaksınız.

Kişisel muhasebenizi yapmanın “Yalın” yolu olan Kişisel Hoshin Kanri, hayatınızı yoluna sokmak veya yolunda giden hayatınızı daha da ileriye taşımak konusunda farkındalığınızı artıracak, aynı zamanda da Hoshin Kanri’nin temel taşlarını öğrenmenizi sağlayarak mesleki gelişiminize de katkıda bulunacak.

3 Aralık, Salı, Paralel Oturum A, 14.00-15.30

PROSES ENDÜSTRİLERİNDE MURA VE MURİ KONTROLÜ İLE AKIŞI YÖNETMEK

Yalın Dönüşüm kavramı temel prensipleri ile sektörden bağımsız her alanda uygulanabilir iddiasını taşımasına rağmen; Toyota Üretim Sistemi örnekleri kesikli üretim olması dolayısıyla çoğu dönüşüm hikayesinde – özellikle proses endüstrilerinde tam olarak karşılık bulamamaktadır.

Ne ilginçtir ki proses endüstrileri doğası gereği akış halinde olması sebebiyle birçok sektöre göre daha Yalın bir sistemi ihtiva etmektedir. Ara stok tutmaya müsaade etmeyen proses endüstrileri ‘akış’ sayesinde problemleri çok daha rahat görebilmesine rağmen; problemleri gizleyen kesikli üretim’in Yalın’a daha uygun olduğu iddiasında ısrarcıdır.

‘Sürekli Akış’ prensibinin bir yaşam tarzı olması gereken proses endüstrilerinde Yalın Uygulamalar, aksine daha büyük önem taşımakta ve kayıplar (mudalar) çok daha kritik maliyetleri beraberinde getirmektedir. Bu yüzden Mudaların gerçek sebebi olan Mura (Dengesiz Yük) ve Muri’leri (Aşırı Yük) kontrol etmek proses endüstrilerinde hayati öneme sahiptir. Çünkü, proses endüstrilerinde Muda’lar, kesikli üretimdeki gibi kenara koyulan ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılan stoklar değil; akış halinde yitip giden ıskartalar ve firelerdir.

Tekrarlı esnek üretim (RfS) koşullarını ortadan kaldıran faktörleri belirlemekten, SKU çeşitliliğini kontrol etmeye; 4M proses koşullarını stabilize etmekten vardiya düzenini sağlamaya kadar birçok konu, Mura ve Muri yönetimini sağlarken sizi gerçek hedefiniz olan Mudaları yok etmeye yönlendirecektir.

Can Yükselen proses endüstrilerinde Mura ve Muri’lerin tespit yöntemlerini ve stabilize üretim koşullarını sağlayan yöntemlerin temellerini anlatacak, sektörden örneklerle Yalın’ın Proses endüstrilerindeki yolculuğunu aktaracak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunu olan Can Yükselen, Yalın Enstitü bünyesinde 2009 yılından beri çalışmaktadır. Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Doktora öğrenimine devam etmektedir. Toyota Türkiye’nin ‘Undergraduate Development Programme’ını tamamlamıştır.

Can Yükselen, bugün sektöründe lider otomotiv, gıda, beyaz eşya ve demir-çelik, endüstrisindeki birçok işletmeye eğitim ve danışmanlık desteği vermektedir. Yalın Enstitü bünyesinde geliştirip kurguladığı simülasyon eğitimleri ve workshop’lar ile yüzün üzerinde firmaya Yalın’ı uygulamalı şekilde aktarmıştır.

Can Yükselen, aynı zamanda Özyeğin ve Marmara Üniversitelerinde Lean Manufacturing ve Production Systems adlı derslerin öğretim üyeliği yapmıştır. Halen ITU-SEM’de Toplam Üretken Bakım (TPM) konusunda eğitimler vermektedir.

Can Yükselen, 2012’de Toyota’nın Japonya’daki fabrika ziyaretlerini ve özel eğitimlerini de içine alan Üretim Yönetimi Özel Programı’nı (EPPM) tamamlamıştır. 2018 yılında ise Japon-TMS & TPS Certificate Institution tarafından Toyota Yönetim Sistemi (TMS) konusunda sertifikalandırılmış Türkiye’deki ilk ve tek danışmandır. Kendisi ulusal ve uluslararası etkinliklere konuşmacı olarak katılmakta ve alanında bildiriler sunmaktadır.

Yalın Danışman adlı blog sayfasının sahibi olan Can Yükselen kaleme aldığı Yalın Konular ve Yalın Teknikler ile Türkçe literatüre de katkı sağlamaktadır. Can Yükselen; Yalın ile ilgili misyonunu “Yalın Düşünce ve Yalın Üretim konularında Türkiye ve çevresi için örnek teşkil eden projelere ve başarılara imza atmak ve bunu Türkiye Sanayisinin bir politikası haline dönüştürmek için inovatif fikirlerin yaratıcısı olmak. Yalın Düşünce’yi herkese yayabilecek platformlar geliştirmek ve bilginin paylaşımını sağlamak” olarak tanımlamaktadır.

Dikkat

Aktif katılımcı limiti dolmuştur. Gözlemci olarak katılabilirsiniz.


Dikkat

Bu Oturum Tamamen Dolmuştur.