" /> Dr. Mustafa Kemal AKGÜL – Yalın Zirve 2019

Dr. Mustafa Kemal AKGÜL

Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı
T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI,
SANAYİ VE VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sanayi İşletmelerinin Verimlilik Dönüşümünde Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm 

Selçuk Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü’nden 1992 yılında Fizik ana bilim dalında Yüksek Lisans, 1999 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Doktora çalışmasını tamamladı.

Bugünkü görevinden önce, Cumhuriyet Üniversitesi Fizik Bölümü’nde Akademisyen, özel sektörde Bölge Yöneticisi, İçişleri Bakanlığı MERNİS Projesinde Programcı ve Sistem Çözümleyici olarak görevler aldı.

1988 yılında kuruluşunu yaptığı Milli Prodüktivite Merkezi Enformasyon Teknolojileri ve Bilgi işlem Bölümü’nde 16 yıl Bölüm Başkanlığı yaptı. Türkiye’nin Informatik Altyapısı ve Gelişimi araştırma projesini yürüttü. Birçok Bakanlık ve Kamu Kuruluşu ile Belediyelere Yönetim Bilişim Sistemleri konusunda danışmanlık projelerini yönetti. Dünya Bankasınca 1991-92 yıllarında yürütülen ‘Bilgi Tabanlı Ekonomiye Doğru Türkiye’ isimli çerçeve projesinin hazırlanmasında görev aldı. Çeşitli Bakanlıkların katılımıyla yürütülen ‘Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Sistemi, 2010’ projesi ile e-ticaret ve e-devlet çalışma gruplarında MPM’yi temsilen çalışmalarda bulundu.

2003-2004 yıllarında Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Daha sonra aynı kuruluşta Teknik Danışman olarak görev yaptı. MPM döneminde 1996-2011 yılları arasında 40’dan fazla ilde yürütülen Verimliliği Artırma Projelerinde, Proje Yöneticisi, Danışman ve Eğitimci olarak görevler aldı. 2003-2004 yılı çalışma döneminde TSE’de Bilgi Teknolojileri Standartları Hazırlık Grubu Yöneticiliği görevinde bulundu.

Yaklaşık on yıldan bu yana çeşitli zamanlarda; Ankara, Gazi, Selçuk ve Kırıkkale Üniversitelerinde; ‘Bilgisayar Bilimleri’ disiplini çerçevesinde ‘Bilgisayar Sistemleri, Paket Programlar, Nümerik Analiz, Kontrol Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri’ alanlarında dersler vermiştir.

Uzmanlık alanı; Yönetim bilişim sistemleri, yazılım projelerinin yönetimi, bilgisayarların endüstride kullanımı, e-iş, e-devlet yapılanması, verimlilik yönetimi, yalın uygulamalar, yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri (model fabrikalar) yenilikçilik (inovasyon). Bu alanlarda yayınlanmış yirmiden fazla makale ve bilimsel çalışması bulunmaktadır.

MPM’nin 2011 yılında kapatılarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bağlı Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün kurulması ile birlikte, görevini Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı olarak sürdürmektedir. Halen Model Fabrikalar ve Yenilik Merkezleri konusunda Türkiye’de 6 farklı ilde Proje Yöneticisi olarak görevli bulunmaktadır.

Dikkat

Aktif katılımcı limiti dolmuştur. Gözlemci olarak katılabilirsiniz.


Dikkat

Bu Oturum Tamamen Dolmuştur.