top of page
ErolYakut_FOTO.jpg

Erol YAKUT

YK Üyesi, Eğitmen - Danışman, YALIN ENSTİTÜ

YALIN MODEL FABRİKA – İNANMAK ve KARAR VERMEK

Yalın dönüşümün başarılması için inanmak gerekir. Peki bu inancı nasıl sağlayacağız?

Yalın dönüşüm ve yalın uygulamaların sektörden bağımsız olduğunun ve hayatın her yerinde/sektöründe uygulanabilir olduğunun anlaşılması gerekir. Bunu anlamanın en temel yolu Yalın prensiplerin tam olarak kavranmasıdır.

En iyi öğrenme metodu uygulamak ve uyguladığını başkalarına öğretmektir. Bu sebeple Yalın Prensiplerin tam olarak anlaşılması için Yalın Model fabrika tasarlanmıştır.

Model fabrika, katılımcıların sürecin içinde yer aldığı, yaparak, tartışarak, uygulayarak, hatalar yaparak ve hatalardan ders çıkartarak öğrenmelerini sağlayan uygulamalı bir eğitimdir. 

Katılımcılar bir işletmenin, Yalın Prensipleri ve Yalın teknikleri uygulayarak süreçlerin nasıl değiştirdiğini yaşayarak öğrenirler.

Bu oturumda katılımcılar

  • Model fabrika tasarım yolculuğu,

  • Eğitim içerik ve akışı,

  • Uygulamadan örnekler,

  • Kazanımlar,

  • Katılımcı geri bildirimlerini

 

ve merak edilen sorulara cevap bulacaklardır. 

 

1969 İzmit Doğumlu olup İ.T.Ü Sakarya M.Y.O Motor Bölümü ön lisans programından mezun olmuştur. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1993 yılında Adapazarı’nda kurulan Toyotasa fabrikası Montaj bölümünde iş hayatına başlamıştır.

1994 yılında Japonya Takaoka fabrikasında 3 ay süre ile TPS eğitimi almıştır. Japonya’da edindiği bilgiler ışığında sorumlusu olduğu Trim 2 hattını üretime hazırlamış ve başarıyla gerçekleşen sürecin parçası olmuştur.

1999 yılına kadar sırasıyla Trim hattı ve Chassis hatları (Chasis 1, Chassis 2, E/G dress up, Tire) sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu süreç içerisinde birçok kaizen çember çalışmasında liderlik yapmış ayrıca 611T projesinde görev almıştır. Aynı yıl 467N Corolla projesi için 4 ayı Takaoka Fabrikasında olmak üzere Trim ve Chassis hatları proje sorumlusu olarak görev yapmıştır.

2000 Yılında Toyota Türkiye için ihracat kararı alınmasıyla birlikte, Montaj Bölümünde büyüme sürecine paralel olarak yapılması gereken yeni eleman alımı ve eğitimleri, mevcut elemanların geliştirilmesi, organizasyonun ihtiyacı olan yeni Liderlerin (T/L ve G/L) seçimi ve eğitimleri görevlerini üstlenmiştir. Dojo alanının oluşturulması ile Lider belirleme ve eğitim programının devreye alınmasını sağlamıştır. 2001 ve 2003 yılları arasında TMMT’de yeni işe başlayan çalışanlara TPS eğitimi vermiştir.

2001 yılında üretim hatlarının gelişimini sağlamak üzere TPS ekibini ve istenilen uygulamaları hayata geçirmek üzere Kaizen ekibini,  Cost Structure oluşturulması ve maliyetlerin takibi için Cost ekibini oluşturmuş, Kalite çalışmalarının sistematik yapılmasını sağlamak üzere QS (Quality Section) sorumluluğunu üstlenmiş ve ilk QA Network uygulaması olan sıkım konusunu değerlendirmiştir.

2002 yılında organizasyon sayısındaki artış ile İş güvenliği uygulamalarının ve çalışanların bilinçlendirilmesi görevlerini yerine getirmek için safety alt yapısını güncelleyip safety man uygulamasına geçilmesini sağlamıştır. Yine aynı yıl Ergo yönetim sisteminden sorumlu kişi olarak atanmış 2007 yılına kadar Ergo yönetim sistemini oluşturmuş ve fabrika çapına yayılması için oluşturulan takımda görev yapmıştır.

EPKM (Europe Production Kaizen Meeting) çalışmalarında, Manpower Development (2005) Lider, Lead Time Reduction (2006) Sub Lider, Flexible Line (2007) Lider, Flexible Manpower Line (2008) Lider olarak görev yapmıştır. 2006 Yılında TME (Toyota Motor Europe) tarafından organize edilen Shop by Shop Montaj fabrikası ekibinde görev almıştır. 2 Adet MDC (Manager Development Course) ve 2 Adet EDC çalışmalarına katılıp bu konsepte uygun GLDC sistemini kurarak 5 grup ile uygulama yapılmasını sağlamıştır.

2008-2009 yıllarında Pre trim ve Trim Hattı Full SPS proje sorumluluğunu üstlenmiştir. JKK Akademi, Riyouhin Jouken ve Henkaten Management konularında çalışma grubu üyeliği yapmıştır.
 

TMC tarafından geliştirilen hat yönetim gerekliliklerine (PMR-Plant Manegement Requirement) uygun olarak montaj fabrikasının değerlendirilmesi eksikliklerin giderilmesi ve GL, Şef Lider ve Müdür tarafından gereklilikleri yerine getirecek denetleme sisteminin devreye alınması ekibinin sorumluluğunu üstlenmiştir.

2010 yılında TMMF (Fransa) Chassis 3 hattı iyileştirilmesi için kurulan Jishuken ekibinde görev almıştır.2010 yılı başında Logistik Development Grup sorumluluğunu da üstlenmiş olup ‘İdeal Logistik’ (Lead Time, Logistik Enerji, Manpower ve Alan Kazancı) çalışması liderliğini üstlenmiştir.

15 Haziran 2012 tarihinden itibaren Yalın Enstitü Derneği üyesi olarak danışman ve eğitmen olarak çalışmalarına devam etmektedir.

bottom of page