top of page
FatmanurSağmen_Foto.jpg

Fatmanur SAĞMEN

Yalın Ofis Yöneticisİ, GÖKTEKİN YAPI

İNŞAATTA TOPRAKTAN DEĞERE

1950'li yıllarda Toyota Üretim Sistemi otomotiv sektörü ile başlamış ve yıllar içinde neredeyse tüm imalat sektörlerinde uygulanmaya başlamıştır. Fikirlerin ortaya atılmasından günümüze kadar geçen sürede israflardan arındırılmış süreçlere en ihtiyaç duyulan sektörlerden biri olan inşaat sektörü ise Yalın ile 1990'lı yılların sonuna doğru entegre olmaya başlamış fakat belli ülkeler dışında tüm dünyada diğer sektörlerde olduğu kadar yaygın hale gelmemiştir. Yalın felsefenin ve metotlarının doğru anlaşılması ve uygulanması ile insan gücünün en yüksek seviyede kullanıldığı inşaat sektöründe çıkabilecek problemleri öngörmek, bunlara kalıcı karşı önlemler belirlemek ve ihtiyaç duyulan inovasyonları gerçekleştirmek zorlu rekabet koşullarının içinde kaçınılmaz olmuştur.

 

 

 

2016 yılında Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra hem özel sektörde hem de akademik alanda çalışmalarına devam eden Fatmanur Sağmen’in, 2020 yılının başında Göktekin Yapı ile yolları kesişmiştir. Geçtiğimiz 3 yıl içinde aldığı endüstri mühendisliği eğitimini inşaat sektörü ile harmanlayarak ‘Yalın İnşaat’ konusunda uzmanlaşmıştır.

Göktekin Yapı’da bulunduğu süre içerisinde Yalın Üretim metodlarını inşaata uyarlama ve halihazırda var olan Yalın İnşaat metodlarını uygulama konusunda kurum içinde çalışmalarını sürdürmüştür. Bir projede baştan sonuna kadar; Last Planner System, 5S, Problem Çözme, Değer Akış Haritalama ve Kaizen metodlarını tüm saha ekibi ile birlikte uygulamışlardır. 

Göktekin Yapı’da çalışma hayatı devam ederken, Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ‘Süreli Sabit Kaynaklara Sahip Bir Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme Probleminin Modellemesi ve Uygulaması’ konusunda yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayarak çalıştığı inşaat sektörü ile endüstri mühendisliği disiplinlerini aynı potada eritmiştir. Yüksek lisans döneminde yalın üretim metodlarından biri olan Kanban ile stok yönetimi üzerine uluslararası platformda yayınlanmış makalesi de bulunmaktadır.

Fatmanur Sağmen, Haziran 2023’de Göktekin Yapı ve Yalın Enstitü işbirliği ile başta Adana olmak üzere 6 Şubat 2023’de yaşanan depremden etkilenen tüm illerimizde Yalın Dönüşümü hedefleyerek kurulan Yalın Ofis’te görev alarak Göktekin Yapı’da başlayan Yalın İnşaat Dönüşümünü yaşadığı bölgede devam ettirecek kişilerden birisi olacaktır.

bottom of page