top of page
GüngörÇakır_Foto.jpg

Güngör ÇAKIR 

Yalın Ofis Şefi, SERANİT GRANİT SERAMİK 

PROBLEMLERİMİZİ KEŞFETMEK VE PROBLEM ÇÖZÜMÜNDE GELİŞMEK

SERANİT GRANİT SERAMİK A.Ş. tarihsel gelişimi sürecinde ‘Problem yoksa gelişim de yoktur’ kavramını ilke edinerek çalışmalarına devam etmiş ve 2020 yılında yolu ‘Yalın Üretim Sistemi’ ile kesişmiştir. Şirketimiz Yalın Üretim Tekniklerini özümseyerek hedefine ulaşmak için karşılaştığı problemleri tanımlamayı, bu problemleri çözebilmeyi teşvik eden sistemler geliştirmekte ve böylece gelişimsel sürekliliğini sağlamaya çalışmaktadır. 

Çalışanların Yalın Üretim Tekniklerini özümsemesi, problem çözmeye ve sürekli gelişime istekli hale gelmesi için kurumumuzda eğitim programları, atölyeler ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Bu sayede, çalışanlar daha etkin ve verimli bir şekilde sorunlara yaklaşırken, işletmede sürekli iyileştirme sürecine katkıda bulunmaktadır. İyi fikirlerin sadece liderlerden değil, her seviyedeki çalışandan çıkabileceği felsefesini kurum kültürü haline getirmeyi hedefleyen kurumumuz karşılaştığı büyük ve karmaşık problemleri, daha küçük alt problemlere adresleme yaparak çözülebilir hale geleceğinin bilincine ‘Yalın Üretim Sistemi’ ile varmıştır. Bu sayede şirketimiz karşılaştığı güncel problemleri hızlıca irdeleyip çözümleyebilme kabiliyetine kavuşmuştur. Şirketimiz her seviyedeki çalışanın etkin katılımı ve çalışanların yeteneklerini kullanma gibi değerleri ön planda tutarak her türlü israfı azaltmaya, verimliliği ve kaliteyi artırmaya katkı sunan müşteri odaklı çalışmalarına devam etmektedir.

1981 Bilecik doğumludur. Yükseköğrenimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır.

İş yaşantısına 2005 yılında Eskişehir Makine Mühendisleri Odası’nda başlamış, Makine Mühendisleri Odası Bilecik Temsilciliğini yürütmüştür. 2006-2021 yılları arasında Seranit Granit Seramik Bilecik Fabrikası’nda Şekillendirme Bölüm Şefi olarak çalışmıştır. 2021 yılından itibaren Seranit Granit Seramik’in Bilecik ve İnönü Fabrikalarında Yalın Ofis Şefi olarak görevini sürdürmekte ve aynı zamanda Yalın Üretim Sistemi üzerine akademik çalışmalarına devam etmektedir. 

bottom of page