" /> M. Y. Tunç SANCI – Yalın Zirve 2019

M. Y. Tunç SANCI

Danışman & Eğitmen
YALIN ENSTİTÜ

Yalın Yönetim Muhasebesinin  Stratejik Karar Almadaki İşlevi

Planlanan İçerik:

 • Mevcut Durum: Standart Maliyetlendirme ve Karar Verme
 • Yalın Yönetim Muhasebesi ve maliyet konusuna bakışı
 • Şirketler açısından kritik stratejik kararlar ve Yalın Yönetim Muhasebesinin bu alanlarda kullanımı
  • Maliyetlendirme ve fiyat belirleme
  • Alınabilecek yeni işlerin / siparişlerin karlılığı
  • Müşteri / Pazar / İş Alanlarının karlılığı
  • Outsourcing
  • Kapasite artırımı (Yatırım / İnsan Kaynağı)

M. Y. Tunç SANCI 1974 yılında Samsun’da doğdu. İstanbul Atatürk Fen Lisesi, İTÜ İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ve İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programını bitirdi. 1997 – 2000 yılları arasında bir Koç Topluluğu bünyesinde danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunan i.d.e.a. A.Ş.’de Danışman ve Eğitmen olarak görev yaptı. Kurumsal yönetim sistem ve süreçlerine ilişkin çeşitli iyileştirme projelerinde Proje Ekibi Üyesi olarak rol aldı. Karar Verme ve Problem Çözme Araçları konusunda eğitimler verdi. ‘Yönetimde 7 Karar Verme ve Planlama Tekniği’ ve ‘Hoshin Kanri – Yönetim Pusulası’ adlı kitapları İngilizceden Türkçeye çevirdi.

2002-2012 yılları arasında kurucu ortaklarından biri olduğu ADİSA Danışmanlık’ta Danışman ve Eğitmen olarak; otomotiv, dayanıklı tüketim, enerji, inşaat, gıda, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon vb. farklı sektörlerde;

  • kurumların uzun dönemli hedef ve stratejilerinin netleştirilmesi ve kurum içinde yön birliği sağlanması,
  • kurumların yeniden yapılandırılması ve değişimin yönetilmesi, daha kurumsal ve etkin bir yönetim için gerekli planlama, yönlendirme ve izleme sistem ve süreçlerinin yaşama geçirilmesi,
  • pazarlama, satış, satın alma, ürün yönetimi, satış sonrası hizmet vb. farklı fonksiyonlar altında yer alan ve kurumun hedef ve stratejileri açısından kritik önem taşıyan iş süreçlerinin analiz edilmesi ve iyileştirilmesi,
  • kurumun ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının temini, elde tutulması ve yüksek motivasyon ve performansla çalıştırılması için gerekli İnsan Kaynakları Yönetimi sistem ve süreçlerinin kurulup, geliştirilmesi amaçlı çok sayıda değişim ve iyileştirme projesi gerçekleştirdi.

Y. Tunç SANCI, sürdürülebilir yüksek kurumsal performans için ‘stratejik doğrultu’, ‘süreç/sistem’ ve ‘insan’ unsurlarının bütünsel bir yaklaşımla yönetilmesinin gerekliliğine inanmakta ve söz konusu bütünselliği sağlayıcı yaklaşım, yöntem ve araçlarla ‘Yönetim Danışmanlığı’ alanındaki çalışmalarını sürdürmektedir.

Dikkat

Aktif katılımcı limiti dolmuştur. Gözlemci olarak katılabilirsiniz.


Dikkat

Bu Oturum Tamamen Dolmuştur.