top of page
ÖzlemTilki_Foto.jpg

Özlem TİLKİ

Ürün Yöneticisi, KOÇFİNANS

Mükemmel Süreç Var Mı? Kusursuz Tasarlanmış Süreçleri  İyileştirmek Hala Mümkün Mü?

 

Çok iyi tasarlanmış sürtünmesiz bir akış müşterinin hayatında kusursuz şekilde değer yaratıyor mu? Bu süreçte hala aksiyon alınabilecek noktalar var mı? Müşterilerimiz, masa başında iyi tasarladığımızı düşündüğümüz süreçleri deneyimlerken hayatlarını ne kadar kolaylaştırıyoruz? Değer Akış Haritalama Metodu ile iyi olduğunu düşünerek rafa kaldırdığımız süreçlere yeni bir bakış açısı ile bakabilmek ve derinleşebilmek keşfedilmemiş bir hazinenin kapısını aralar mı?

 

Koçfinans’ın yüksek otomasyonlu kredi süreçlerinde yalın metodlar kullanarak edindiği müşteri leadtime azalışı ve ciro katkısı gibi beklenmedik kazanımları, bu sorulara cevap verecek. Bu oturumda sektöründe öncü ve inovatif kimliğini koruyan illk tüketici finansman şirketi Koçfinans, dönüşüm yolculuğunda şirket kültürüne ve çalışanlarına kattığı yalın bakış açısı sayesinde, müşterilerine nasıl değer yarattığına farklı bir perspektiften bakmanızı sağlayacak.

 

Özlem Tilki Sağdıç, 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun oldu. Koçfinans’ta başlayan 6 yıllık profesyonel iş hayatına halen devam etmektedir. 

 

Finansman ve bankacılık sektöründeki kariyerinde; Proje Yönetimi, Bilgi Teknolojileri Süreç ve Yazılım Geliştirme Ürün Sahipliği pozisyonlarında görev aldı. Teknoloji projeleri ve akademik çalışmalardaki bilgi ve tecrübesi ile Koçfinans Yerinde Ar-ge Merkezi’nin kuruluşunda ve projelerin geliştirilmesinde aktif rol almıştır.  

 

2021 yılından bu yana Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Ürün Yöneticisi pozisyonunu sürdürürken, şirketin çevik ve müşteri odaklı dönüşüm yolculuğunda aktif rol almaktadır. Müşteri deneyimi, çevik dönüşüm, oyunlaştırma ve inovasyon alanlarında eğitim programları tamamlamış, Koçfinans Kurumiçi Girişimcilik Programı projelerine liderlik etmiştir.

bottom of page